Thông Tin Truyện

Giết người trong giấc mơ

Giết người trong giấc mơ

Hoàn thành
3602 Views

Giới thiệu truyện tranh Giết người trong giấc mơ  
Câu chuyện hồi hộp về một chàng trai có thể giết người trong giấc mơ.

Chương 34 264 lượt xem
Chương 33 119 lượt xem
Chương 32 115 lượt xem
Chương 31 88 lượt xem
Chương 30 90 lượt xem
Chương 29 93 lượt xem
Chương 28 83 lượt xem
Chương 27 76 lượt xem
Chương 26 84 lượt xem
Chương 25 82 lượt xem
Chương 24 86 lượt xem
Chương 23 76 lượt xem
Chương 22 84 lượt xem
Chương 21 73 lượt xem
Chương 20 86 lượt xem
Chương 19 87 lượt xem
Chương 18 75 lượt xem
Chương 17 83 lượt xem
Chương 16 112 lượt xem
Chương 15 138 lượt xem
Chương 14 67 lượt xem
Chương 13 46 lượt xem
Chương 12 49 lượt xem
Chương 11 42 lượt xem
Chương 10 41 lượt xem
Chương 9 41 lượt xem
Chương 8 40 lượt xem
Chương 7 44 lượt xem
Chương 6 41 lượt xem
Chương 5 55 lượt xem
Chương 4 66 lượt xem
Chương 3 78 lượt xem
Chương 2 107 lượt xem
Chương 1 169 lượt xem
Chương 0 216 lượt xem