Thông Tin Truyện

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh

Đang tiến hành
1895 Views

Giới thiệu truyện tranh Hiệp Vương Liêu Thiêm Đinh  
Đài Loan trong thời kỳ kháng Nhật, quân Nhật ghép tội danh phản loạn cho những ai chúng muốn giải quyết. Lúc này trong nhân gian xuất hiện một vị hiệp đạo cướp giàu giúp nghèo tên Liêu Thiêm Đinh, một thân tuyệt kỹ và tấm lòng nghĩa hiệp đã thành truyền kỳ.

Chương 27 77 lượt xem
Chương 26 71 lượt xem
Chương 25 61 lượt xem
Chương 24 64 lượt xem
Chương 23 62 lượt xem
Chương 22 68 lượt xem
Chương 21 63 lượt xem
Chương 20 63 lượt xem
Chương 19 64 lượt xem
Chương 18 71 lượt xem
Chương 17: Raw 64 lượt xem
Chương 16 71 lượt xem
Chương 15 67 lượt xem
Chương 14 63 lượt xem
Chương 13 70 lượt xem
Chương 12 64 lượt xem
Chương 11 72 lượt xem
Chương 10 76 lượt xem
Chương 9 62 lượt xem
Chương 8 59 lượt xem
Chương 7 34 lượt xem
Chương 6 39 lượt xem
Chương 5 35 lượt xem
Chương 4 35 lượt xem
Chương 3 35 lượt xem
Chương 2 42 lượt xem
Chương 1 65 lượt xem