Thông Tin Truyện

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Hỏa Phụng Liêu Nguyên

Đang cập nhật
7874 Views
Hỏa Phụng Liêu Nguyên:


Truyện kể về thời kỳ Tam quốc tranh bá nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền như ta thường thấy ở các bộ truyện nói về thời kì này mà là Tư Mã Ý - người mà sau này đã cùng với gia tộc mình đánh bại tất cả các anh hùng khác, gom thiên hạ về thành 1 mối, chấm dứt 1 thời kỳ dài loạn lạc.  Truyện mở đầu bằng cơn ác mộng mà Tư Mã Ý vẫn thường gặp: 1 người đàn ông trên ngai vàng phế truất ngôi vị của hoàng đế, bên ngoài bất chấp đám đông binh lính bao vây tấn công cùng bao nhiêu thương tích mà 1 người bình thường không thể chịu đựng nổi, tên tù vượt ngục vẫn bước từng bước từng bước một vào điện đòi món nợ máu với người đàn ông đó. Đó chỉ là cơn ác mộng hay là 1 điềm báo? Không ai nói được kể cả Tư Mã Ý. Nhưng cũng có ai có thời gian để quan tâm đến truyện ấy trong thời loạn lạc này chứ. Dù cố né tránh, cuối cùng dòng họ Tư Mã cũng phải bước vào vòng xoáy chiến tranh, và sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cả dòng lịch sử....0 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 196 100 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 195 86 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 194 94 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 193 89 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 192 85 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 191 80 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 190 88 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 189 82 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 188 82 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 187 99 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 186 89 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 185 77 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 184 61 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 183 64 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 182 59 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 181 66 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 180 47 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 179 51 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 178 55 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 177 44 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 176 76 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 175 60 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 174 55 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 173 52 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 172 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 171 70 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 170 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 169 40 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 168 55 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 167 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 166 44 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 165 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 164 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 163 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 162 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 161 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 160 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 159 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 158 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 157 46 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 156 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 155 39 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 154 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 153 38 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 152 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 151 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 150 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 149 47 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 148 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 147 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 146 40 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 145 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 144 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 143 52 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 142 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 141 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 140 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 139 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 138 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 137 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 136 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 135 38 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 134 46 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 133 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 132 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 131 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 130 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 129 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 128 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 127 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 126 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 125 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 124 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 123 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 122 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 121 38 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 120 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 119 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 118 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 117 44 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 116 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 115 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 114 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 113 49 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 112 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 111 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 110 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 109 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 108 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 107 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 106 22 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 105 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 104 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 103 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 102 46 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 101 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 100 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 099 21 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 098 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 097 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 096 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 095 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 094 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 093 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 092 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 091 18 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 090 22 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 089 24 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 088 21 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 087 17 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 086 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 085 22 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 084 24 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 083 15 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 082 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 081 21 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 080 18 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 079 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 078 18 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 077 19 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 076 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 075 43 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 074 20 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 073 18 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 072 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 071 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 070 17 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 069 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 068 21 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 067 20 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 066 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 065 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 064 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 063 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 062 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 061 41 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 060 39 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 059 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 058 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 057 21 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 056 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 055 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 054 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 053 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 052 40 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 051 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 050 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 049 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 048 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 047 19 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 046 33 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 045 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 044 72 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 043 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 042 18 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 041 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 040 20 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 039 16 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 038 20 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 037 23 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 036 38 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 035 40 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 034 25 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 033 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 032 20 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 031 28 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 030 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 029 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 028 31 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 027 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 026 24 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 025 27 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 024 32 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 023 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 022 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 021 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 020 36 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 019 30 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 018 29 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 017 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 016 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 015 41 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 014 43 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 013 45 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 012 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 011 42 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 010 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 009 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 008 34 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 007 26 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 006 37 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 005 35 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 004 49 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 003 40 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 002 49 lượt xem
Hỏa Phụng Liêu Nguyên Chap 001 122 lượt xem