Thông Tin Truyện

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi

Đang tiến hành
2638 Views

Giới thiệu truyện tranh Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi  
Nhân vật chính là một người bị thoái hóa nhân cách theo thời gian mọi sự đau khổ dồn vào chính cậu ta, bị nhốt , bị hiếp , và giờ cậu ta vùng lên ... chuyện gì sẽ xảy ra?

Chương 15.1 93 lượt xem
Chương 15.1 68 lượt xem
Chương 14.3 75 lượt xem
Chương 14.2 79 lượt xem
Chương 14.1 83 lượt xem
Chương 13.2 80 lượt xem
Chương 13.1 81 lượt xem
Chương 12.2 73 lượt xem
Chương 12.1 75 lượt xem
Chương 11.2 85 lượt xem
Chương 11.1 77 lượt xem
Chương 10.2 89 lượt xem
Chương 10.1 87 lượt xem
Chương 9.2 94 lượt xem
Chương 9.1 85 lượt xem
Chương 8.2 88 lượt xem
Chương 8.1 96 lượt xem
Chương 7.2 117 lượt xem
Chương 7.1 112 lượt xem
Chương 6.2 102 lượt xem
Chương 6.1 54 lượt xem
Chương 5.2 37 lượt xem
Chương 5.1 37 lượt xem
Chương 4.2 38 lượt xem
Chương 4.1 49 lượt xem
Chương 3.2 39 lượt xem
Chương 3.1 41 lượt xem
Chương 2.2 39 lượt xem
Chương 2.1 40 lượt xem
Chương 1.2 50 lượt xem
Chương 1.1 92 lượt xem