Thông Tin Truyện

Lạc Vào Thế Giới Game

Lạc Vào Thế Giới Game

Đang tiến hành
3196 Views

Giới thiệu truyện tranh Lạc Vào Thế Giới Game  
Câu chuyện bắt đầu tại Yggdrasil, một game online từng nổi tiếng sắp phải đóng cửa trong những ngày cuối. Thủ lĩnh Momonga quyết định ở lại cho đến tận những giây phút cuối với trò chơi yêu thích của cậu ta. Ngạc nhiên, server không đóng lại và Momonga bị mắc kẹt trong bộ xương của nhân vật ở thế giới này. "Overlord mạnh mẽ" giờ đây tiếp tục đi khám phá thế giới mới và đối mặt với những thử thách

Không gia đình, bạn bè, vị trí trong xã hội, người đàn ông bình thường này sẽ chiến đấu hết sức để thống trị thế giới mới mà trò chơi đã trở thành.

Chương 42 143 lượt xem
Chương 41 113 lượt xem
Chương 40: Raw 87 lượt xem
Chương 39 86 lượt xem
Chương 38 99 lượt xem
Chương 37 77 lượt xem
Chương 36 67 lượt xem
Chương 35 77 lượt xem
Chương 34 95 lượt xem
Chương 33 69 lượt xem
Chương 32 61 lượt xem
Chương 31 65 lượt xem
Chương 30 69 lượt xem
Chương 29 78 lượt xem
Chương 28 60 lượt xem
Chương 27 64 lượt xem
Chương 26 63 lượt xem
Chương 25 66 lượt xem
Chương 24 80 lượt xem
Chương 23 77 lượt xem
Chương 22 62 lượt xem
Chương 21 32 lượt xem
Chương 20 31 lượt xem
Chương 19 37 lượt xem
Chương 18.5 35 lượt xem
Chương 18 38 lượt xem
Chương 17 32 lượt xem
Chương 16 32 lượt xem
Chương 15 30 lượt xem
Chương 14 28 lượt xem
Chương 13 35 lượt xem
Chương 12 33 lượt xem
Chương 11.5 31 lượt xem
Chương 11 33 lượt xem
Chương 10 35 lượt xem
Chương 9 33 lượt xem
Chương 8 32 lượt xem
Chương 7.5 33 lượt xem
Chương 7 30 lượt xem
Chương 6 44 lượt xem
Chương 5 41 lượt xem
Chương 4 50 lượt xem
Chương 3.5 57 lượt xem
Chương 3.2 49 lượt xem
Chương 3 42 lượt xem
Chương 2 60 lượt xem
Chương 1 130 lượt xem