Thông Tin Truyện

Ngôn linh vương

Ngôn linh vương

Đang cập nhật
4715 Views
Ngôn linh vương:


=)) truyện kể về một anh main thuộc dạng 'con nhà người ta'' được triệu hồi sang một thế giới khác. Còn lại thì các bạn xem để tự hiểu ^^. Bộ này trích từ tác phẩm light novel của TOMOTO Sui. =))) những người yêu thích thể loại game chắc không bỏ qua đâu nhỉ !!Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 038 234 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 037 144 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 036 99 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 035 89 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 034 106 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 033 101 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 032 100 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 031 98 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 030 90 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 029 111 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 028 89 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 027 81 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 026 78 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 025 103 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 024 100 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 023 101 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 022 88 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 021 73 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 020 109 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA9UNIQUE CHEAT Chap 019 129 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 018 82 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 017 63 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 016 73 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 015.5 63 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 015 71 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 014 59 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 013 63 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 012 80 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 011 70 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 010 88 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 009.5 88 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 009 83 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 008 72 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 007 92 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 006 102 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 005 113 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 004 114 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 003 156 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – YUUSHA YONIN NI MAKIKOMARETA UNIQUE CHEAT Chap 002 194 lượt xem
Konjiki no Moji Tsukai – Chương 1 312 lượt xem