Thông Tin Truyện

Tiểu Ma Thần

Tiểu Ma Thần

Đang cập nhật
3436 Views

Đang đọc: Tiểu Ma Thần
Tiểu Ma Thần: Ngày 17/7/1999,dị tượng diễn ra giúp giải thoát Yêu Hoàng. Trong khi Lực Sâm tiến hành đồng hóa,Hổ Đế Thái Gia thay mặt chủ nhân ngênh địch. Do khinh thường địch thủ,Yêu Hoàng bị chặt đứt 5 ngón tay,nhưng kì lạ thay,5 ngón tay ấy như có linh hồn,được Yêu Hoàng sai lần theo dấu Thái Gia đến Trái Đất. Tại Trái Đất,vệ tinh nhận diện được 5 dị vật bay vào bầu khí quyển,các nguyên thủ quốc gia ra lệnh bắn hạ,nhưng 5 ngón tay này không những không bị tiêu diệt mà còn biến thành 5 tên quái vật tấn công tàn phá trái đất. Lực Sâm lúc này đã đồng hóa xong,tấn công 5 tên này bảo vệ nhân loại. Đúng lúc đó,Yêu Hoàng xuất hiện,ném về phía Lực Sâm đầu của Hổ Đế Thái Gia. Nhưng đó chỉ là cái đầu giả. Vậy Hổ Đế Thái Gia đang ở đâu???


Tiểu ma thần Chap 054 116 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 053 101 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 052 111 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 051 87 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 050 82 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 049 83 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 048 86 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 047 87 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 046 93 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 045 113 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 044 90 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 042 81 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 041 101 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 040 83 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 039 95 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 038 89 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 037 75 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 036 71 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 035 85 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 034 94 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 033 55 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 032 35 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 031 33 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 030 31 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 029 35 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 028 34 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 027 32 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 026 25 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 025 25 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 024 27 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 023 27 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 022 27 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 021 33 lượt xem
Tiểu ma thần Chap 020 30 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 019 25 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 018 24 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 017 23 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 016 28 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 015 29 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 014 31 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 013 22 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 012 20 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 011 30 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 010 31 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 009 26 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 008 30 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 007 28 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 006 30 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 005 33 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 004 34 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 003 51 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 002 61 lượt xem
Tiểu Ma Thần Chap 001 157 lượt xem